Обучение по Радиестезия

Програма на различните нива е както следва :

 Учебен курс по Радиестезия – 1-во ниво Начинаещи (15 учебни часа):

1. Същност на Радиестезията като наука – исторически данни – 1 час.

2. Приложение на Радиестезията – 1 час.

3. Работа с радиестезични детектори на физикални вълни – Махала и Багети (теория и практика) – 8 часа.

4. Откриване на геопатогенни зони – 2 часа.

5. Ментална радиестезична диагностика – 2 часа.

6. Запознаване с методите на физикалната радиестезична диагностика- 1 час.

 Учебен курс по Радиестезия – 2-ро ниво (30 учебни часа):

1. Начално обучение и работа с радиестезични детектори на физикални вълни – Махала и Багети за нови ученици.

Преговор и неизяснени въпроси – за завършили 1 – во ниво – 5 часа.

2. Откриване на геопатогенни зони, води, магнетизъм и др.:

а) ментално – 2 часа;

б) чрез радиестезични „свидетели“ – 2 часа + 1 час контролен тест.

3. Ментална медико- генетична диагностика – 5 часа + 1 час контролен тест.

4. Физикална медико – генетична диагностика:

а) чрез радиестезични „свидетели“ – 3 часа + 1 час контролен тест;

б) по анатомични схеми – 3 часа + 1 час контролен тест;

в) по биологично активни точки и меридиани – 3 часа + 1 час контролен тест;

г) ирисодиагностика и други видове диагностични методи по схеми – 2 часа.

Учебен курс по Радиестезия – 3-то ниво (за завършилите предните нива, по индивидуални критерии).

Лектор : Ивелин Иванов – Професионален радиестезист с опит над 24 години; Преподавател по радиестезия в следдипломната квалификация ” Мениджмънт в рекреацията, SPA и Wellness центрове”. – Икономически Университет,гр. Варна

Работата е в малки групи и местата са органичени!

За повече информация и записване тел. 0879 174 014, 058 604 714 и
052 645 660.