Сертификационно обучение за Медиатор

Ако имате желание да управлявате конфликти с лекота, и да получите диплома да го правите професионално, вероятно вече сте се заинтересували и от сертифициращите обучения за медиатори, които дават правоспособност за упражняване на дейността.

Поради големия брой запитвания, през пролетта на 2015г. през април и май ще се проведе обучение специално за град Варна и хората, за които това е удобна дестинация.

 

     АПРИЛ-МАЙ 2015г.    Стандартна такса Такса с отстъпка за ранно записване Такса за студенти или 2 участници заедно

   Първо ниво: 17 – 19    април 2015г.  

 Второ ниво: 15-17              май  2015г.                        

660 лв. на участник  – внасяне до 10 април 590 лв. на участник – внасяне до 1 април 550 лв. на участник – внасяне до 10 април

 

Място: гр. ВАРНА, Център за психологично консултиране и медиация „Спектър“

Записването става чрез изпращане на формуляр за участие на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0885 79 25 25, или 0898 480 377.

Полезна и любопитна информация „наживо“ за това какво всъщност се случва по време на обучението, прочетете тук: „Обучението по медиация: Как се става медиатор?“

Впечатления от участници можете да прочетете тук.

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност на медиатор съгласно изискванията на Наредбата  по чл.8 от Закона за медиацията. След успешно преминаване на обучението получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Уникалното в курса: 
–    Напълно съответстващ на българските условия – създаден въз основа на реалната ни практика от обучения по медиация и процедури по медиация в България през последните 7 години,
–    Изграден въз основа на най-престижните международни модели за обучение по медиация, въз основа на прекия ни опит от обучения по медиация с международни екипи от САЩ, Великобритания и Германия (вижте конкретна информация по-долу в „Кои са обучителите?”)
–    Силна практическа насоченост, която Ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Само малка част от реалните умения, които придобивате в обучението, са:

•    Да прилагате стратегии за ръководене на позиционни преговори и преговори, основани на интереси като ползвате 4-те принципа на преговорите,
•    Да прилагате богат арсенал от техники за разрешаване на конфликти, сред които най-съвременните техники на специалистите по разрешаване на конфликти, по психология на комуникацията и невролингвистично програмиране,
•    Да се справяте с предизвикателно поведение на страните,
•    Да работите успешно за пренасочване на емоциите на страните в конструктивна посока,
•    Да прилагате стратегии за творчески решения и излизане от задънени улици,

 

Какви са изискванията за успешно завършване на обучението?

За да завършите успешно обучението за медиатори е необходимо да присъствате най-малко на 80% от всички часове в обучението, както и да преминете успешно писмения тест, както практическия изпит и събеседването – в съответствие с изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, може да ви бъде издадено само удостоверение за участие в курса, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай на неуспешно преминаване на тест и/или практически изпит,  имате възможност да се явите на него още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

ЗАПИСВАНЕ

Записването става чрез изпращането за формуляр за участие на e-mail: office@bgmediation.com, или на тел. 0885 79 25 25, или 0898 480 377.

Потвърждаването на записването става след заплащането на авансова такса от 90 лв. или на пълната такса за участие. При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане. При отказ след заплатена пълна такса, на участника се връща пълната сума, като се приспадат 90 лева задължителни административни разходи за обучението.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка: 
IBAN BG02FINV91501215746583,
Първа инвестиционна банка АД,
Сдружение „Център за разрешаване на спорове“.

Формуляри за участие можете да изтеглите оттук.
или да получите на Вашия e-mail като изпратите запитване на e-mail: office@bgmediation.com.

Осигурени са учебни материали и кафе паузи.

 

За кого е подходящ този курс? 

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Кои са обучителите?

 •   Водещите обучители на център за разрешаване на спорове са Албена Комитова и Севдалина Александрова. В екипа ни участват и гостуващи лектори по конкретни теми.
 • Обучителите на Център за разрешаване на спорове имат повече от 9 години опит в провеждането на обучения по медиация и са обучили над 1/3 от медиаторите в България. Имат над 10 годишна практика като адвокати и над 9 като медиатори.
 •  Провеждали са сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти (от 2006 г. досега), вкл. обучения за:
 • сертифициране на медиатори,
 • съдии по медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард) (2009, 2010, 2011), както и младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието (2013г.)
 • трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012),
 •  надграждащи обучения за медиатори (2010, 2011),
 • обучители, предназначено за медиатори (2009, 2012),
 • преговори, при Българско училище за политика, (2011, 2012),
 •  специализирани обучения за преговори и разрешаване на конфликти, включително за адвокати, частни съдебни изпълнители, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.
 • Участвали са като мениджъри и експерти по редица български и международни проекти за популяризиране на медиацията. В частност: в управлението на проектите, подпомагащи създаването и развитието на първия в България и един от първите в Европа Съдебен център за медиация към Софийски районен и Софийски градски съд ( „Медиация и съдебна власт – успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, финансиран от Фондация “Америка за България” (2011-2012), Медиацията – Вашето решение – програма за АРС на Софийски Районен съд” (2009), финансиран от Фонд България на USAID);  и в други проекти.
 • Участвали са в създаването и развитието на първите в България центрове за търговска медиация (2005г.), и на първия успешен съдебен център за спогодби и медиация при Софийски Районен и Софийски градски съд,
 • Имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард.
 • Участвали са в изработването на ЗИД на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му

 

Пълната информация за програмата, изискванията за сертифициране, таксите и обучителите, може да прочетете ТУК.