Групови тренинги

 GroupTherapy-300x168

Груповите тренинги са насочени към усвояване на определени социални умения или умения за справяне с конкретна проблематика. В определени ситуации груповото консултиране е за предпочитане пред индивидуалното. В група споделеният опит и подкрепа на останалите са от изключителна важност за всеки един. За разлика от индивидуалните сесии ,груповото консултиране, предлага възможност участниците да си взаимодействат с други хора с подобни проблеми в безопасна, подкрепяща среда. Участниците могат да изпробват нови поведения, ролеви игри, и не само да получават ценна информация и идеи от другите членове на групата, но и да споделят собственият си опит. Най-често форматът на групите е между 6 и 12 участника и водещият,които насочва и води груповият процес.

Предимства на груповите тренинги :

  • Повишена обратна връзка – в група имате възможност да получите обратна връзка от повече хора.Получаването на различните гледни точки е изключително полезно и често само по себе си провокира развитие и промяна у човек.
  • Различен модел – виждайки как останалите са се справили в подобни ситуации,всеки член на групата добавя нови стратегии и модели за справяне към собственото си поведение и опит.Както гласи мисълтта „Ако двамата с теб имаме по една ябълка и си ги разменим,всеки от нас ще си тръгне отново с една ябълка.Но ако двамата с теб имаме по една идея и си ги разменим,всеки от нас ще си тръгне с по две идеи.”
  • Действителен пример – Мария слуша разказа на Надя за това,колко по- резултатно е било да сподели със съпруга си как се чувста и колко я наранява с думите си,отколкото да му се ядосва и да не му говори с дни,както до сега. Докато слуша,Мария размишлява върху това как би могла тя да опита същата стратегия със съпруга си.Това защитено пространство й дава възможност да опита с мъжете в групата ,как би изглеждало това ?
  • По-ниска цена ,в сравнение с индивидуалното консултиране – работейки в група с повече хора едновременно,водещият може да си позволи значително по-добра цена от индивидуалното консултиране.Обикновено цената на групова среща е около една трета от цената за индивидуална консултация.
  • Подобряване на социалните умения – тъй като голяма част от нашето ежедневие е свързана с общуването ни с други хора,участниците в един групов тренинг могат да подобрят своите социални умения за комуникация и общуване (дори и това да не бъде конкретната поставена тема на групата).Лидерът или водещият често помага на участниците да се научат да общуват по-открито и по- ефективно с останалите в контекста на групата.Това неизбежно води до усвояване на нови умения,които след това биват прехвърлени и във взаимоотношенията им с останалите.

 

Много хора, които никога не са опитвали групово консултиране,са притеснени от идеята за него. Споделяне на интимна информация и подробности около живота на един човек (и неговите проблеми) може да бъде достатъчно предизвикателство да бъде споделено и само с терапевт. Да направите това с шестима други непознати,може да изглеждат немислимо.Поради тази причина, за по-специфични случаи,груповото консултиране обикновено не е първият предложен вариант за терапия.
Повечето хора, които опитват групово консултиране се чувстват удобно и се запознават и свикват с процеса за кратък период от време (в рамките на няколко седмици). Някои учени и изследователи, които смятат,че груповата динамика има по-силни и по-трайни резултати за много хора, в сравнение с индивидуалната психотерапия.
Когато членовете на групата започнат да се чувстват по-комфортно, Вие ще бъдете в състояние да говорите свободно. Психологическата безопасност на групата ще позволи изразяването на чувства,които често е трудно да се изразят извън групата. Вие можете да поискате подкрепата,от която се нуждаете. Ще бъдате насърчавани да споделяте с останалите какво очаквате от тях.
Най-голяма полза от групата и смисъл за Вас ще има ,ако говорите за чувствата си. Важно е да имате предвид,че Вие сте този, който определя колко да се „разкрие” в гупата.Никой няма да Ви принуди да разказвате за най-дълбоките си и най-съкровени мисли и преживявания.

Групи с повече от 12 участници обикновено се избягват,тъй като става все по-трудно да се отдели достатъчно време за всеки, за да направи груповия процес така ефективен, както в по-малки групи.

group-therapypic