Психологични консултации

Какво е психологично консултиране ?

connect

Концепцията за консултиране всъщност е известна от векове и отразява необходимостта на човек да търси помощ или съвет от друг човек. Психологичното консултиране като професионална заетост, следователно, произтича не от клиниката, а от социалната среда. Фокусира се върху подпомагането на човек в решаване на проблеми и актуални ситуации.

Ето някоиобщи характеристики на психологичнотоконсултиране:

  • Може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотрерапия),в рамките до 10 сесии
  • занимава се с“нормалните“проблеми, а не патологичните клинични проблеми на психичното здраве
  • занимава се сфункционирането на човек в различните му социалнироли(семейство,партньорски взаимоотношения,работна среда и др.)
  • подпомага преформулирането на актуалният проблем и спомага търсенето на решение
  • изграждане на нови умения за справяне със стреса и натиска
  • подпомага справянето скризив отношенията или вземане на решение в кризисни ситуации
  • справяне със страхове,паники и тревожности

 question

Кога е необходимо психологично консултиране ?

Ежедневието представя различни предизвикателства пред всички нас. Всеки се е чувствал притеснен, тревожен, тъжен или подтиснат на моменти. Но,когато тези чувства продължават във времето, започват да се намесват и определят ежедневния ни живот. Хората често си задават въпроса „Дали наистина се нуждая от терапия?” със страх, че има нещо нередно у тях.Обикновено идват за психологично консултиране, когато разговорите с приятели и близки се окажат недостатъчни. Всъщност терапията, консултирането, или просто разговора с психолог е нещо естествено. Помислете за това. Може да получите съвет и от Вашите родители, приятели, или други членове на семейството. Разликата e, че при срещата си с психолога Вие ще разговаряте с безпристрастен човек. Някой, който няма да бъде засегнат от решенията, които ще вземете. Някой, чийто дневен ред ще е да ви помогне Вие да се почувствате по-добре и Вие да вземете най-доброто за Вас решение. Някой, който ще ви напътства и показва безопасният път за постигането на душевна хармония. Важно е да запомните, че дори хора с добро емоционално здраве могат да изпитват стрес и различни напрежения и могат да се възползват от професионални консултации.

goal

Добрата новина е, че след като веднъж сте научили тази основна стратегия за определяне и решаване на проблеми, Вие вероятно няма да имате нужда от професионална помощ повече.