Митове за хипнозата

  • МИТ: Хипнотерапевтите са магьосници или странни хора със свръхестествени сили…

Хипнотерапевтите са квалифицирани специалисти, най-често медицински лица,психолози и стоматолози,който са преминали допълнително обучение и квалификация за работа с метода на Хипнозата.

  •  МИТ: Губите контрол над себе си…

В действителност, тъй като сте в отпуснато състояние,умът Ви е свободен от двадесет и четири часовото „бърборене“и имате дори по-голям контрол върху собствените си мисли от обикновено.

  • МИТ:Хипнотерапевтът би могъл да направи нещо против Вашия морал и ценности…

В хипнотичен транс не можете да бъдете принудени да направите нищо против волята си или против Вашите ценности и убеждения.Както много пъти вече споменахме,Вие имате контрол над Вашите мисли и при всеки опит за злоупотреба,моментално ще излезете от състоянието на транс.

  • МИТ: По време на хипноза заспивате и нямате спомен какво се е случвало по време на процедурата…

Хипнозата е състояние на контролиран транс,тоест през цялото време Вие чувате гласът на хипноетрапевта и след това добре помните преживяванията си.

  • МИТ: Има възможност да не излезете от хипнотичния транс…

Ако човек в хипнотичен транс не бъде изведен от него,трансът постепенно преминава в есествен сън, от който ще се събудите зареден и освежен.

  • МИТ: Само психически слаби или психично болни хора могат да бъдат хипнотизирани…

Всъщност,точно обратното е вярно.Способността да навлиза в хипнотичен транс е привична за психично здрави хора.

  • МИТ: Жените са по-хипнабилни в сравнение с мъжете…

Възможностите и на двата пола за въвеждане в хипноза са напълно еднакви.

  • МИТ: Премахването на един симптом винаги се заменя с нов.. .

В действителност това не е задължително да е така. Различен брой тревожни сипмтоми, от кожни обриви до фобия от животни, се третират успешно чрез хипнотерапия без да има поява на нов симптом. Много симптоми са всъщност психологични фосили: повтаряне на по-ранно емоционално преживяване,превърнало се в модел на поведение и навик.По време на хипнотерапия се усвоява нов модел на поведение,нова роля и няма реална причина за появата на нов симптом.

  • МИТ: Хипнозата е опасна…

Трансът е естествено състояние,в което всеки човек изпада за кратко на всеки час и половина,без да го отчита.През това време мозъкът на човек си „почива“ и в това няма нищо опасно,дори напротив.